Používateľský manuál pre Nav N Go Limousine:

Ako v prípade všetkých Nav N Go navigačných produktov, aj v prípade Limousine dostanete podrobný používateľský manuál. Ten obsahuje popis menu, všetkých nastavení, ktoré robia navigáciu jednoduchou, použiteľnou a zároveň príjemnou. Viac ako 80 stranový manuál obsahuje kvalitné obrázky užívateľského prostredia a jasný popis funkcií, aby Ste mohli využívať Limousine naplno od prvého okamihu. Na začiatku manuálu je vysvetlené používanie diaľkového ovládania.
Tí s vás, ktorí už poznajú navigačný softvér iGO My way, nebudú mať s používaním navigačného systému Nav N Go Limousine žiadny problém. Avšak doporučujeme každému používateľovi alebo potencionálnemu záujemcovi si užívateľský manuál stiahnuť a prečítať.
Manuál si môžete stiahnuť tu:

Užívateľský manuál

Rýchla príručka

Užívateľský manuál (anglicky)

Budete potrebovať Adobe Reader pre otvorenie tohto súboru.
© Copyright 2007-2008, SYNETICS s.r.o.