Aktualizácie a inovácia produktu

Základnou myšlienkou produktu Nav N Go Limousine je možnosť jednoduchej aktualizácie mapových podkladov, ktoré sú dodávané na SD karte. Nakoľko však ide o vstavaný navigátor, doporučujeme zákazníkom obrátiť sa so žiadosťou o aktualizáciu na svojho predajcu (alebo servis, ktorý inštaláciu vykonal). V žiadnom prípade nedoporučujeme vyberať SD kartu zo zariadenia a vykonávať aktualizáciu sposobom ako je to bežné pri PDA/PNA zariadeniach.
Hlavným dôvodom je nekompatibilita mapových a aplikačných súborov s PDA/PNA verziou. Tiež sa nedodáva žiadny kábel, softvér na aktualizáciu ani registračný kód. Aktualizácie pre Nav N Go Limousine sa v tomto prípade dodávajú na novej SD karte, ktorú Vám poskytne Váš dodávateľ.

Nový Limousine 3D v predaji!

Skutočná 3D navigácia vo Vašej palubnej doske! Limousine 3D prináša skutočnú 3D vizualizáciu vrátane 3D terénu, budov, nadjazdov, podjazdov a 3D bodov zájmov. Softvér iGO 8 je prispôsobený pre bezdotykové použitie s Limousine pomocou diaľkového ovládania a prináša čisté a prehľadné 3D prostredie a jednoduché menu.
Nový softvér je kompatibilný s pôvodným produktom Limousine, ktorý je v predaji od roku 2007. Softvér využíva pôvodný hardvér a diaľkové ovládanie. Dodáva sa na 2GB SD karte a obsahuje posledné mapy Európy vrátane 3D terénu, 3D budov, 3D objektov a bohatú databázu bodov záujmov.

Aktualizácie máp
Nav N Go Limousine sa dodáva mapovými podkladmi Európy v. 2008.10 a novým 3D prostredím. Ak máte vo svojom navigátore staršiu verziu mapy, požiadajte svojho dodávateľa o novú verziu. Aktualizácia je dodávaná na novej SD karte, čiže aktualizácia spočíva vo výmene starej SD karty za novú.

© Copyright 2007-2008, SYNETICS s.r.o.