Mapové pokrytie

Západná Európa
Celková dĺžka ciest (km)
Podrobnosť pokrytia
(podľa populácie)
Čísla domov
(podľa populácie)
POI
(Body záujmov)
Mestá a obce
Andorra
587
100%
100%
720
50
Austria
211 312
100%
100%
59 800
14 820
Belgium
114 131
100%
100%
77 543
3 857
Denmark
117 687
100%
100%
21 075
7 205
Finland
420 816
100%
99%
12 215
15 334
France
1 496 113
100%
75%
209 491
98 909
Germany
1 273 954
100%
100%
291 620
90 074
Republic of Ireland
98 204
100%
70%
3 880
47 558
Italy (including Vatican)
966 678
100%
86%
250 281
68 090
Luxembourg
9 455
100%
100%
3 587
687
Malta
3 551
100%
0%
25
123
The Netherlands
150 833
100%
100%
96 451
4 216
Norway
221 186
100%
100%
15 524
9 318
Portugal
230 628
100%
70%
15 977
15 155
San Marino
455
100%
0%
58
18
Spain (Including Gibraltar)
1 013 805
100%
93%
120 918
43 967
Sweden
540 863
100%
67%
28 403
6 481
Switzerland (Lichtenstein)
100 828
100%
100%
55 710
8 972
United Kingdom
(incl. 7 ppc)
597 667
100%
100%
68 085
34 235
           
Východná Európa
Celková dĺžka ciest (km)
Podrobnosť pokrytia
(podľa populácie)
Čísla domov
(podľa populácie)
POI
(Body záujmov)
Mestá a obce
Albania 587
0%
0%
285
53
Belarus 2 898
0%
0%
216
180
Bosnia and Herzegovina 42 285
18%
0%
1 080
5 841
Bulgaria 50 718
61%
51%
17 297
5 640
Croatia 58 463
55%
50%
12 856
6 863
Czech Republic 144 721
100%
26%
45 650
16 301
Estonia 23 337
72%
72%
6 949
5 994
Greece 302 533
82%
53%
89 916
13 347
Hungary 108 452
100%
100%
49 047
6 134
Latvia 27 721
63%
87%
4 206
5 046
Lithuania 34 722
100%
63%
6 108
15 849
FYROM 925
0%
0%
128
75
Moldova 875
0%
0%
136
111
Montenegro 3 651
52%
0%
91
1 137
Poland 662 900
91%
58%
99 447
69 846
Romania 117 024
70%
55%
26 405
14 103
Serbia 41 804
64%
40%
10 920
6 040
Slovakia 59 993
95%
75%
41 270
8 229
Slovenia 60 631
47%
40%
4 581
5 993
Turkey 460 161
62%
58%
274 235
43 770
Ukraine 207 837
30%
30%
16 641
30 541

Zdroj: Údaje od podkytovateľov máp, publikované v októbri 2008.© Copyright 2007-2008, SYNETICS s.r.o.