Vlastnosti| Čo je v krabici?| Manuál| Mapy| Obrázky produktu
Obrázky z nového užívateľského prostredia Nav N Go Limousine 3D
             
     
             
             
     
             
             
Toto sú niektoré pekné príklady integrácie produktu Nav N Go Limousine s niektorými zabudovanými multimediálnymi systémami a jedným multimediálnym DVD prehrávačom.
             
     
             
             
     


© Copyright 2007-2008, SYNETICS s.r.o.